– Det er snakk om en fantastisk reise

foto
STOR BREDDE: – Bredden i produksjonen er stor. Etter en litt rolig tid, ser vi at forespørslene er i ferd med å ta seg opp igjen, sier daglig leder Emil Mage Warvik (t.v.) og styreleder Per Olav Blikås. Foto: Sigmund Tjelle