Ikke ett spadetak tas i år

foto
Det kommer ikke til å skje utbedringer av den viktige Eksportvegen, E136, i år. Nye Veier venter på å få oversendt planene Statens vegvesen har utarbeidet. Bildet er fra protestaksjonen Lastebileierforbundet arrangerte fra Åndalsnes i april i fjor, der flere hundre biler deltok. Foto: Richard Nergaard