– Vi blir kjent med mange saker der elever ikke makter å gå på skolen