Stiller spørsmål om gebyrene til kommunen er lovlige