Endret forklaringen flere ganger etter å ha blitt tatt for promillekjøring