Både kommunen og helseforetaket med kontrabeskjed – helsepersonell kan gå på jobb som normalt