Fryktar for gardsdrifta

foto
Dyrevenn: Sauebonde Hans Martin Gjedrem har Reinheimen som næraste nabo. Reinheimen er også fastsett av styresmaktene som yngleområde for jerv. Det har resultert i store tap for Gjedrem og andre bønder i Norddal og Rauma. Foto: TERJE ENGÅS