Kommunikasjonssjef Kitty Eide sier til Romsdals Budstikke at AS Norske Shell tenker sikkerhet når de designer, bygger og drifter anlegg.

– Styringssystemene er helt avgjørende på et så stort og komplekst anlegg. Vi er også avhengig av at hver enkelt medarbeider handler trygt. Her bygger vi på erfaringer fra våre anlegg verden over. Vi mottar svært mange innspill om forbedringer på Nyhamna, både på stort og smått, og tar det som et tegn på at folk ikke frykter å si ifra. Men vi tar selvfølgelig tilbakemeldingen på alvor, og følger dette opp i samarbeid med våre ansatte, sier hun.

– Har misforstått bonussystem

Ansatte RB har vært i kontakt med viser til Shells egne ansattundersøkelser. Her heter det, ifølge de ansatte, at tilliten til ledelsen har gått ned over år, og at ansatte har blitt reddere for å ytre seg.

– Vi setter pris på de åpne og ærlige tilbakemeldingene vi får gjennom vår årlige medarbeiderundersøkelse. Vi mener dette er en god måte å identifisere forbedringer på. Den samme undersøkelsen viser også at cirka 90 prosent av dem som arbeider i Nyhamna drift svarer at de er fornøyde med jobben sin. Vi mener dette viser at ansatte trives og liker seg her. Det er svært få som slutter, og vi har enorm søkning hver gang vi lyser ut en jobb.

– De ansatte forteller om en utstrakt bruk av bonuser, som AFI-forskeren mener bør risikovurderes. Hva tenker du om det?

– Vi har svart AFI at vi mener de har misforstått hvordan bonussystem fungerer hos oss.

Systemene kan forbedres

Eide sier Shell er imponert over kompetansen som er bygd lokalt over åra siden oppstarten.

– De ansatte sier at sikkerhetssystemet mot ulykker er bra, men at man nedbemanner for mye til at det får full effekt. De nevner at det er mange nestenulykker som ikke blir rapportert inn fordi det har gått bra.

– Vi har ikke nedbemannet. Siden starten i 2007 har vi nesten doblet antall Shell-ansatte på Nyhamna Drift. Informasjon om ting som nesten går galt er viktig for læring og forbedring, derfor har vi jevnlig kampanjer med oppfordringer om å gi beskjed.

– Vi har ikke informasjon om at det er slik. Dette er også tema i AFI-rapporten, men vi har ikke greid å få klarhet i hva som ligger i dette enda.