Ønsker felles vakt for barnevernet

foto
Barnevernet i Molde, Aukra, Midsund og Eide ønsker å utvide sin barnevernsvakt og samarbeide med flere kommuner i Romsdal og på Nordmøre. Fylkesmannen har gitt klart signal om at alle kommuner må ha en slik vaktordning på plass i løpet av 2018. – Vi har startet et arbeidet for å se hvordan vi kan bemanne og organisere en tjeneste for flere kommuner, sier enhetsleder Yngve Brakstad Cappelen i barnevernstjenesten i Molde, Eide, Aukra og Midsund. Foto: Bjørn Brunvoll