JCI Molde, som arrangerer Innflytterdagen kommende lørdag, har nå plukket ut tre nominerte av mange innsendte forslag til Innflytterprisen. Prisen skal gis til en innflytter eller moldeneser på grunnlag av følgende kriterier:

- Innflytteren skal ha utmerket seg med frivillig innsats og engasjement på en slik måte at det er skapt trivsel og deltagelse for flere i lokalsamfunnet.

- En moldenser skal ha utmerket seg med sin innsats overfor en eller flere innflyttere på en slik måte at det er skapt trivsel og Molde er blitt kjent som et godt sted å flytte til. Personen har informert og engasjert innflyttere til deltagelse og trivsel, eller bidratt til å legge til rette for innflyttere i Molde.

- Prisen skal synliggjøre viktigheten av at innflyttere engasjerer seg i lokalsamfunnet og at beboere tar godt i mot sine innflyttere.

JCI Molde skriver dette om de nominerte:

Reidar Andestad

Han er fra Sykkylven og kom til Molde for over tjue år siden. Reidar Andestad brenner for at innvandrere skal bli sett på som en ressurs i det norske samfunnet, og at vi må bli langt mer praktiske og flinke i integreringsarbeidet. Selv har han tidligere vært leder for Fellesrådet for det sørlige Afrika, arbeidet med bistand til ungdomsprosjekter i Afrika og Asia og vært leder i Framtiden i våre hender. Han brenner også for sunn og miljøvennlig mat, og har de siste årene vært daglig leder og markedssjef i organisasjonen Oikos – Økologisk Norge. I dag kombinerer han en 50 %-stilling i KIA Møre (Kristent Interkulturelt Arbeid) med å være bedriftsrådgiver. Reidar Andestad er primus motor bak det månedlige arrangementet "Middag på tvers" i kjelleren i Molde domkirke. Arrangementet er et samarbeid mellom KIA Møre, KFUM/K og Molde domkirke, med Andestad som tilrettelegger, strikkball og konferansier. "Middag på tvers" er et uvurderlig tiltak for integreringsarbeidet i Molde, og en møteplass hvor innvandrere, flyktninger og innfødte moldensere blir kjent med hverandre og knytter vennskapsbånd for livet. Han har virkelig lært innflyttere å bli glad i Molde, og lært moldensere å bli glad i innflyttere!

Rolf Magnus Orø

Kommer fra Mo i Rana og har bodd i Molde i omtrent tretti år. Rolf Magnus Orø har i en årrekke bidratt i Moldes kulturliv. Både via hans prosjekt Lærlingan, som han startet i sin tid på Teatret Vårt, og gjennom bred kulturell innsats både som instruktør og som initiativtaker innenfor både revy, teater og musikk. Dessuten har han jobbet en nesten fire år lang periode som sjef for Bjørnsonfestivalen, og arrangert fire utgaver av festivalen. I alt og ett har han vært særdeles god på å involvere unge talenter og utøvere, og ett av årets høydepunkter under Jazzfestivalen er Lærlingan-dagen i Alexandraparken. Det er svært populært både publikumsmessig, og for de som får være med. Også "gamlinger" står i kø, altså de som for lengst har gått ut av "Lærlingan", men som likevel vil bidra til moro og positivt spetakkel i parken. Han jobber nå på Høgskolen, der han på ulike måter skaper kulturelt og sosialt gode rammer for nyankomne studenter. Ikke dårlig, for en som for ca. tretti år siden kom til byen som barnehagemann for å jobbe på Mobarn som bestyrer. Mange har hatt gleden av å få kjennskap til prosjektene hans, og det er svært mange unge og voksne som har blitt aktivisert gjennom dette.

Leiv Skeidsvoll

Er født og oppvokst i Vågå, kom til Molde rundt 1990. Jobber på Kulturskolen til daglig. Da han jobbet med barn i Kvam og Sellanrå Skolekorps for mange år siden ble han kjent som en proff dirigent som tok barn og unge på alvor, og han så hva som bodde i hver enkelt. Han hadde omsorg for hver og en som spilte i korpset. Var det noen som trengte ekstra oppmerksomhet på noen måte, så så han det, og tok tak i det som måtte være et problem. Samtidig var han flink til å velge musikk som barna likte å spille. Han var en støttespiller og inspirator for styret. Han var også en pådriver for å få til samarbeid mellom skolekorpsa i byen, noe som bl. a. resulterte i felles opplæring av aspirantene med eget aspirantkorps. Dirigent i Molde Janitsjar, et aktivt korps som synes i byen. De arrangerer f.eks. minnekonsert "Elvis In Church" 3. nov. d.å. Korpset har hatt mange lignende store konserter opp gjennom åra med Leiv som en av pådriverne. Han er også en av frontfigurene i Bech & Skeidsvoll New Orleans Band som er med å fronte Molde som jazzby, hvor de bl.a. spiller på Storyville Jazz Clubs arrangementer. Konserterte i New Orleans høsten 2013. Flere oppdrag i Molderegionen både under Moldejazz og ellers i året. Gjør suksess i alle settinger fra klubber til større scener.

Nettavstemming

For å finne vinneren, har JCI Molde laget en avstemming på nett. Den finner du nederst på denne siden.

De tidligere vinnerne av prisen er:

2016 - Tina Eckeroth2015 - Nikita Kistocha2014 - Hugo Tingvoll2013 - Lone Tynes Anderson2012 - Ton Hazes2011 - Sylfest Glimsdal2010 - Ole Foss