Kartla tidsbruk i hjemmetjenesten: – Vi bør bruke mer av tida hos brukerne

foto