Avslo erstatningskrav etter nyfødt-dødsfall

foto
Det er konkludert med grove avvik i pasientbehandlingen, og ansvaret for avvikene er plassert hos ledelsen i helseforetaket, sier advokaten til foreldrene som mistet sin nyfødte gutt etter fødsel på Molde sjukehus. Her er administrasjonsbygget for helseforetaket, ved Ålesund sjukehus. Foto: Marit Heiene