– Vi ser nye ansikter hver gang vi har matutdeling