Iverksatte leteaksjon etter mann på fjelltur. Funnet i god behold