Restaurant måtte flytte fordi kommunen vil bruke lokalene – dette blir det nye tilbudet

foto
Nobel seniorsenter skal flytte inn i underetasjen på Nobel bofellesskap, det ombygde hotellet hvor 25 leiligheter med heldøgns omsorg sto ferdig sommeren 2019. Foto: KNUT LILLEBAKK