Restaurant måtte flytte fordi kommunen vil bruke lokalene – dette blir det nye tilbudet