Tvillinglam ble jervemat

foto
Også i år henter Marianne Hunnes Gaustadnes og de andre saueeierne som har husdyr i Ulvådalen, heim flokken i begynnelsen av september. – Vi gjør alt vi kan for å forhindre at jerven dreper sauer. Forvaltningen må sitt for å ta ned bestanden av jerv, sier hun. Foto: Privat