Gammel bru begrenser anleggsmaskiner når sjukehuset bygges

foto
Dagens Oppdølsbru setter grenser for vekt og bredde på maskiner og deler til sjukehusbygginga. – Vekt kan vi fordele på aksler og lengde, dette har Skanska med i sine planer, sier Knut Ragnar Heimdal. Foto: BJØRN BRUNVOLL