– 20 år med bompenger er nok for å finansiere Nordøyvegen

foto
20 eller 40 år med bompenger. Frps Frank Sve snur nå i denne saka. Sve har tidligere argumentert sterkt for 40 år, nå mener han 20 år med bompenger er nok til å betale for vegprosjektet. Foto: STATENS VEGVESEN