Kostbart for kommunene, men viktig satsing, mener lederne