Helseplattformen: Går for Plan A, men på eitt viktig vilkår