Mintes med ett minutts stillhet

foto
Mangeårig kommunestyrerepresentant og ordfører i Gjemnes, Odd Steinar Bjerkeset, ble minnet med ett minutts stillhet i kommunestyret. Foto: Bjørn Brunvoll