– Dette er noen av de dårligste tallene vi har sett

foto
Norsk Sykepleierforbund har våren 2021 gjennomført en 14 dagers kartlegging av planlagt og faktisk bemanning av sjukepleiere og helsefagarbeidere på Rauma Helsehus. Foto: HOGNE BØ PETTERSEN