Dropper fire felts motorveg på denne strekninga mellom Molde og Ålesund

foto
Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Her sammen med Arild Gjerde, Ove Nesje, prosjektdirektør, utbygging midt, Tone Hammer, planleggingsleder Ørskogfjellet – Breivika og Andre Moltubakk, NTP-rute ansvarlig. Foto: PER KOLLSTAD, STATENS VEGVESEN