Møre og Romsdal blant fylkene med dårligst vekst i landet – men én av romsdalskommunene skiller seg ut

foto