Har laget løsning for å få flere til å hjelpe eldre: – Slik kan vi avlaste helseansatte

foto