Utsetting av sjøørretrogn går strykende

foto
Prosjektleder Vegard Pedersen Sollien fra Veterinærinstituttet i Trondheim setter her ut den første boksen med sjøørretrogn i Batnfjordselva. Foto: Eirik Heen