Maten dyrkes ikke på betong og asfalt

foto
Press mot dyrka mark: Gardbruker Lasse Vikhagen Gjeitnes leier jord for å få nok fôr til dyra. I 33 av 36 kommuner har arealene med matjord blitt mindre. Foto: RICHARD NERGAARD