Kollisjon mellom buss og personbil like ved Øksendaltunnelen

foto
Foto: Hanne Fleischer