Ber om at deponiplanene på Raudsand behandles på nytt i nye Molde kommune

foto