Sørheim ut for å bli habil

foto
Målet med befaringa er at departementa skal bli kjende i området og høyre partane sine syn på saka. Det vert ikkje eit ope folkemøte, presiserer kommunaldepartementet. Foto: Øyvind Leren