Til tjeneste for trøblete tanker i 51 ÅR

foto
Siden 1966 har psykiatrisk avdeling på Lundavang tilbudt utredning og behandling for folk med lettere psykiatriske diagnoser. Anders Thorn, psykiater ved avdelingen en periode etter starten, overlege Trude Sæther, og seksjonsleder Lill Tove Gimnes (t.h.) har erfaringer som til sammen representerer endringene som har skjedd gjennom 50 år. Foto: Marit Heiene