Solfrid Vatne har fått fritak fra vervet som prorektor ved Høgskolen i Molde. Den tidligere rektoren skal etter eget ønske gå ned i 40 prosent stilling, og da mener hun at høgskolen er tjent med at hun jobber med faglige oppgaver. Det er Panorama.no som melder dette.

Samtidig med at høgskolestyret iinnvilget søknaden, ble stillingsprosenten for ny prorektor redusert fra 50 til 25 prosent stilling.

Hallgeir Gammelsæter og Solfrid Vatne ble 16. april i fjor valgt til rektor og prorektor 16. april i fjor for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019.  Det innebærer at den som blir valgt til å erstatte Vatne vil være rektors stedfortreder og medlem av høgskolestyret i to og et halvt år fra og med 1. januar 2017.