Kronos Titan nekter å sende avfall til Raudsand

foto
Jan Klauset, adm.dir. ved Kronos Titan AS i Fredrikstad, fraråder Raudsand som lokalitet for deponi for farlig avfall. Han utelukker å sende syreavfall fra Fredrikstad dit. Foto: Kronos Titan