Sammenstøt mellom bil og fotgjenger - politiet oppretter sak