6000 tester revet bort - og nå innføres "pantordning"

foto