Meir vatn rann inn i tunnelane enn venta – desse grepa tek fylkeskommunen

foto