Endrer plan – vil flytte inn psykiatrien først

foto
Slik så det ut på sjukehustomta for SNR på Hjelset lørdag 30. oktober. Reising av veggene i energisentralen – også kalt teknisk sentral – er godt i gang. Foto: MARIT HEIENE