Færre dyr enn antatt på Nyhamna-anlegget

foto
– For øyeblikket ser det derfor ut til at dyra som er på innsida av gjerdet ikke lider noen umiddelbar nød, sier Stokke. Her et illustasjonsfoto. Foto: Kjell Langmyren