Brannkonstablene frykter for helsa

foto
Verneombud Tore Sporsem (t.v.) og tillitsvalgt Kristoffer Nerbøvik ønsker fortgang på oppgradering av brannstasjonen, så det blir godt tilrettelagt for skitten og ren sone. Foto: GUNN E. AARØNES