Grev fram krigshistorie i Løvika på dugnad

foto
Så snart det vart lov for styresmaktene, tok dugnadsarbeidet med bunkersane i Løvika til. Vi kan ikkje vere så mange og må difor kalle inn dei som kan bruke utstyret vi treng, forklarer formann i Løvik kystforts venneforrening, Frode Bjerkan. Foto: Gunn E. Aarønes