Gossen-elever på spesiell skoledag: – Et glanseksempel på bærekraftig matkunnskap

foto
Svein Eikebø hjelper Nora Melby med dagens fiskefangst. Foto: Gunnar Høgseth