«Særdeles krevende» å sy sammen budsjettet for nye Molde de neste fire åra

foto
På veg mot nykommunen har Molde, Nesset og Midsund vedtatt investeringer som fører til mer lånegjeld. I økonomiplanen (2020-2023) vil netto lånegjeld øke fra 123,6 prosent av brutto driftsinntekter i 2020 til 143,2 prosent i 2023. Målet var å holde seg på 100 prosent. Foto: Bjørn Brunvoll