Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig ble nylig medlemmer i Bill Gates og Warren Buffetts klubb «The Giving Pledge», skriver Dagens Næringsliv.

Alle i klubben forplikter seg til å gi bort halvparten av sine formuer.

Avisa melder at rikmannsklubben «The Giving Pledge» nylig fikk 14 nye medlemmer fra sju ulike land, blant dem altså Kjell Inge Røkke og hans kone Anne Grete Eidsvig. Røkke er stiftelsens første nordiske medlem.

Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng forteller til DN at de ble invitert av Bill Gates.

– Vi godtar med glede invitasjonen om å bli med i «The Giving Pledge», skriver Kjell Inge Røkke i et brev publisert på klubbens nettside.

Her forteller han at han for 37 år siden kom til USA som en 21 år gammel fisker uten utdannelse eller sparepenger.

– Jeg vil alltid være takknemlig for mulighetene USA har gitt meg og min familie, skriver Røkke.

Han forteller også at han og familien har valgt å gi bort majoriteten av sin formue til saker de mener er viktige: Lokalsamfunnet, utdannelse og miljøet. Han viser til at de opp gjennom årene har gitt tilbake, men ikke på en stor og strukturert måte - ved å bli med i «The Giving Pledge» ser han mulighet til å lære hvordan det å gi tilbake kan og burde bli gjort.

– Vi har vært heldige. Vi har fått mye, ofret lite og tjent mye. Det er et privilegium for vår familie å fortsette vår forpliktelse om å gi tilbake ved å bli med i «The Giving Pledge», skriver Røkke.Det er anslått at Røkke har en formue på 17,2 milliarder kroner.

Med de nye medlemmene har klubben nå 168 medlemmer fra 21 forskjellige land. «The Giving Pledge» ble startet av Warren Buffett og Bill og Melinda Gates i 2010, med hensikt å oppmuntre verdens rikeste til å gi til veldedighet.