Her lander flyet med utstyr til innspilling på Atlanterhavsvegen

foto