Høyesterett opphevet dom mot incestdømt mann

foto
Avgjørelsen fra Høyesterett avklarer hvilke rettigheter tiltalte har i saker hvor det avholdes barneavhør. Foto: Gorm Kallestad / NTB