Kjørte 146 km/t – omtaler dommen som katastrofal

foto
Foto: NTB