Klaget kommunens nei til Sivilombudet – her er svaret

foto
Sivilombudet ga Molde kommune medhold i at de ikke har krav om å innløse denne eiendommen på Fuglset. Foto: Knut Lillebakk