– Når misnøyen havner på Facebook, sprer den seg fort