– Gjør alt for å sikre framdrifta

foto
Stortingspolitiker Helge Orten (t.h.), her sammen med tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale på Hjelset der Vegvesenet skal bygge ny veg. Foto: Richard nergaard