Denne datoen er Skanskas siste frist for å gi akseptabelt byggetilbud

foto